Anketa za študente

Anketa za študente

Prosimo študente, da pomagajo kolegici, študentki Izobraževalne biologije na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, ki piše magistrsko nalogo o invazivnih tujerodnih vrstah živali in potrebuje čim več izpolnjenih anket.

povezava na anketo

https://www.1ka.si/a/128451