ANGLEŠÈINA – govorilne ure

ANGLEŠÈINA – govorilne ure

Mag. Katarina Èander bo imela govorilne ure, kjer boste lahko pogledali teste zadnjega roka, v èetrtek, 8. 4. 2010 ob 15. uri na VŠVO.