Predavanja na daljavo – termini

Predavanja na daljavo – termini

Objavljamo termine predavanj na daljavo, ki se na novo začenjajo. Po e-pošti prejmete vabila predavateljev na sejo, ti vas bodo tudi sproti obveščali o naslednjih terminih.

Opomba: Predavanja, ki so razpisana 1. 4., se bodo res izvajala.

Predmet: Razvoj in urejanje podeželja

predavatelj: dr. Natalija Špeh

termin: 30. 3., ob 9.00

——————————————————————

Predmet: Človek in okolje

Predavatelj: dr. Anja Bubik

Termin: ponedeljek, 30.3., ob 16.00

—————————————————————-

Predmet: Okoljska zakonodaja in osnove prava varovanja okolja

Predavatelj: dr. Maša Kovič Dine

Termin: torek, 31.3., ob 9.00

——————————————————————

Predmet: Matematika

Predavatelj: dr. Kristijan Breznik

Termin: sreda, 1.4., ob 10.00

——————————————————————

Predmet: Upravljanje s populacijami prostoživečih živali

Predavatelj: dr. Boštjan Pokorny

Termin: 1. 4., ob 16.00

——————————————————————

Predmet: Okoljska komunikacija

Predavatelj: dr. Emil Šterbenk

Termin: 2. 4. , ob 16.00

——————————————————————

Predmet: Merilne tehnike v varstvu okolja

Predavatelj: dr. Andrej Meglič

Termin: petek, 3. 4. , ob 16.00

——————————————————————

Predmet: Ekonomika in menedžment okolja

Predavatelj: dr. Leo Šešerko

Termin: 8. 4., ob 16.30

——————————————————————

Predmet: Racionalna raba energije

Predavatelj: dr. Željko Vukelić

Termin:: 14. 4., ob 9.00


Predmet: Prostorsko načrtovanje

Predavatelj: pred. Saša Piano

Termin: 15. 4. , ob 9.00

—————————————————————————————–

Predmet: Zdravstvena ekologija

Predavatelj: prim. prof. dr. Ivan Eržen

Termin: 15. 4., ob 16.00