6. seja Komisije za študentske zadeve, 26.9.2011

6. seja Komisije za študentske zadeve, 26.9.2011

Sklepi 6. seje Komisije za študentske zadeve, z dne 26.9.2011. Sklepe in račune bodo študenti prejeli po pošti.

Ponavljanje letnika se odobri:

– 34100019, 34090016, 34100034, 34100004, 34100067, 34100035, 34100005

Ponavljanje letnika se ne odobri:

– 34100050, 34100038

Izjemni vpis v višji letnik se odobri:

– 34100082, 34100072, 34100010, 34090001, 34100069, 34100014, 34090084, 34100084

Izjemni vpis v višji letnik se ne odobri:

– 34090061, 34100001, 34090080, 34080112, 34100008, 34090088, 34100027

Sprememba načina študija se odobri:

– 34100089, 34090064

Sprememba načina študija se ne odobri:

– 34090067