5. modul (Okolje in prostor)

5. modul (Okolje in prostor)

Izbirni Modul 5 (Okolje in prostor) lahko izbirajo študenti,  vpisani v 1. letnik študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije v študijskem letu 2013/14 in za vse naslednje generacije, medtem ko študenti, vpisani pred navedenim študijskim letom, lahko izbirajo med prvimi štirimi moduli (Modul 1: Ohranjanje narave, Modul 2: Raba in varstvo tal, Modul 3: Okolje in zdravje, Modul 4: Okolje in industrija).

Skip to content