2. prijavni rok

2. prijavni rok

 V tem tednu (20. – 28. 8. 2010) poteka 2. prijavni rok za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/11.

Prijave pošljete na Visokošolsko prijavno – informacijsko službo Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, p. p. 524, 1001 Ljubljana.

Nezasedenih je ostalo 5 mest za redni in 48 mest za izredni študij.