2. letnik – sestanek z dekanico

2. letnik – sestanek z dekanico

Tiste študente, ki imajo kakršnakoli vprašanja v zvezi z izbiro izbirnih predmetov in izvajanjem pedagoškega procesa v 3. letniku, vabimo, da se udeležijo sestanka z dekanico doc. dr. Natalijo Špeh v ponedeljek, 29. 3. 2010, ob 15.30 na MICu.