2. letnik – izbira izbirnih predmetov za 3. letnik

2. letnik – izbira izbirnih predmetov za 3. letnik

Sporoèamo vam, da sta zdaj objavljeni še vsebini izbirnih predmetov, ki sta manjkali – Kemija onesnaževal in Biotehnologija.