2. letnik – izbira izbirnih predmetov za 3. letnik – do 30. 3. 2010

2. letnik – izbira izbirnih predmetov za 3. letnik – do 30. 3. 2010

Študente 2. letnika pozivamo, da izberejo izbirne predmete, ki jih bodo poslušali v 3. letniku.

Edini obvezni predmet v 3. letniku, Metode izdelave in predstavitve strokovnih poroèil, bo na urniku v mesecu oktobru. Ostali izbirni predmeti se bodo izvajali od oktobra do novega leta. Tisti izbirni predmeti, ki spadajo v module 2. letnika, se bodo izvajali po njihovem urniku. Praktièno usposabljanje bo predvidoma potekalo januarja, februarja in marca.

Izvajali se bodo moduli oz. predmeti, na katere bo prijavljenih najmanj 20 študentov.

Izbirne predmete boste izbrali preko ankete, ki je dostopna v ŠISu:

ANKETE – Izbirna anketa 

Vsa dodatne informacije boste dobili na sestanku z dekanico, ki bo v kratkem.