10th International Conference “Environmental Engineering”, LITHUANIA 2017

10th International Conference “Environmental Engineering”, LITHUANIA 2017

Vabilo na mednarodno konferenco v Litvi, ki bo potekala od 27. do 28. aprila 2017 v Vilnu.

Več informacij: obvestilo, plakat.